Контакти

Адрес:  
гр.  Велико Търново
Ул. „Дондуков” 23
Тел.:  062 / 639850 (от 8 до 17:30 часа)
GSM: 0896  891 197
e-mail: office@housepetra.com
e-mail: housepetra@gmail.com